صفحه رسمی محمد ابراهیمی آشنا

ما همه گم شده در نُت هاییم ...

خنده ها

۱۱۹ بازديد

باید نشست و به همه چی خندید
تا که دلمون شاد بشه
البته باید حدود خنده رو رعایت کرد ..
گاهی خنده شیطانی ..
گاهی خنده افسوس ...
گاهی خنده تکبر ...
و گاهی هم خنده تنفر
 
نویسنده : محمد ابراهیمی آشنا

شعر نهیب

۱۳۱ بازديد
الا ای صبح بارانی            نگاهم را نوازش کن
طراوت را به روحم ریز        حیاتت را به جانم دِه
نباشد عاشقی بی تو       قدم هایی بر باران
به زیر چتر غمخواری          و یا از پشت یک ایوان
الا ای صبح بارانی            دل خَلقت چه پر درد است

امید را بنگر

۱۹۸ بازديد
امید را بنگر
چقدر در دلهایمان فراری شده است ...
مثل اینکه مثل اینکه قایقی شده است که تحمل دریای پر تلاطم درد هایمان را ندارد
یا اسبی سرکش که از سواری دادن خسته
باید آن را راهی کرد ...

نغمه بهار

۱۷۸ بازديد
ای نغمه گوش نواز زندگی ...
بهار نزدیک است...
ای شوق شنیدن آواز قناری ها
زندگی در پیش است

خوبی و بدی

۲۷۹ بازديد
ای کاش میشُد زمین را با خنده هایمان بشکافیم ! و هر آنچیزی از بدی و شَر بود را در شکاف های زمین چال می کردیم ؛ تا ثابت شود که بدی به زیر کشیده می شود و خوبی بدی را دفع می کند ؛
 نویسنده : محمد ابراهیمی آشنا

کورسوی مسیر

۲۷۷ بازديد
کورسوی مسیر

لابه های غم پنهانی من را فهمید
که جهالت زده بر عمق وجود خویشم

من که خود نه صنمی دارم و هیچ
مثل یک عاشق خسته نگران از خویشم

عشق پاییزی

۳۱۹ بازديد
من آنجایی هستم که هیچ وقت نه باد پاییزی آن را دور می کند و نه سرمای زمستان و نه کولاکِ قنوشِ عصر های دلگیر دلتنگی
آمده ام تا رفتن را از روی ببرم و با آبرویش دست و صورتم را بشویم و در نسیم خنک نگاه تو زندگی را به نظاره بنشینم ...
آری پاییز ما را می فهمد ....
نویسنده : محمد ابراهیمی آشنا