آرشیو آبان ماه 1398

ما همه گم شده در نُت هاییم ...

خوبی و بدی

۱,۸۶۳ بازديد
ای کاش میشُد زمین را با خنده هایمان بشکافیم ! و هر آنچیزی از بدی و شَر بود را در شکاف های زمین چال می کردیم ؛ تا ثابت شود که بدی به زیر کشیده می شود و خوبی بدی را دفع می کند ؛
 نویسنده : محمد ابراهیمی آشنا

کورسوی مسیر

۱,۸۶۲ بازديد
کورسوی مسیر

لابه های غم پنهانی من را فهمید
که جهالت زده بر عمق وجود خویشم

من که خود نه صنمی دارم و هیچ
مثل یک عاشق خسته نگران از خویشم

عشق پاییزی

۱,۹۰۱ بازديد
من آنجایی هستم که هیچ وقت نه باد پاییزی آن را دور می کند و نه سرمای زمستان و نه کولاکِ قنوشِ عصر های دلگیر دلتنگی
آمده ام تا رفتن را از روی ببرم و با آبرویش دست و صورتم را بشویم و در نسیم خنک نگاه تو زندگی را به نظاره بنشینم ...
آری پاییز ما را می فهمد ....
نویسنده : محمد ابراهیمی آشنا