آرشیو اسفند ماه 1398

ما همه گم شده در نُت هاییم ...

امید را بنگر

۱,۷۸۶ بازديد
امید را بنگر
چقدر در دلهایمان فراری شده است ...
مثل اینکه مثل اینکه قایقی شده است که تحمل دریای پر تلاطم درد هایمان را ندارد
یا اسبی سرکش که از سواری دادن خسته
باید آن را راهی کرد ...

نغمه بهار

۱,۷۵۹ بازديد
ای نغمه گوش نواز زندگی ...
بهار نزدیک است...
ای شوق شنیدن آواز قناری ها
زندگی در پیش است