کورسوی مسیر

ما همه گم شده در نُت هاییم ...

دکلمه کورسوی مسیر

۱,۲۰۲ بازديد
شعر کورسوی مسیر شاعر و گوینده : محمد ابراهییمی آشنا
تهیه شده در استدیو رادیو سیاه سفید

کورسوی مسیر

۱,۲۳۶ بازديد
کورسوی مسیر

لابه های غم پنهانی من را فهمید
که جهالت زده بر عمق وجود خویشم

من که خود نه صنمی دارم و هیچ
مثل یک عاشق خسته نگران از خویشم