هنرمندان

ما همه گم شده در نُت هاییم ...

پرده دران+ دکلمه صوتی (ادامه مطلب)

۱,۱۳۲ بازديد
مهر و علاقه دیگر نیست
همه چیز پول شده
ارزشی دیگر نیست
زندگی پوچ شده
غم که ارزان شده است
مهربانی که گران
سهم من غم هایش
سهم خوبان دگران
آسمان در تب و تاب