عباس شاهزیدی

ما همه گم شده در نُت هاییم ...

دکلمه ایران من

۱,۷۷۵ بازديد
دکلمه شعر زیبا از استاد عباس شاهزیدی
گوینده : محمد ابراهیمی آشنا