صداپیشگی

ما همه گم شده در نُت هاییم ...

دکلمه کورسوی مسیر

۱,۲۰۲ بازديد
شعر کورسوی مسیر شاعر و گوینده : محمد ابراهییمی آشنا
تهیه شده در استدیو رادیو سیاه سفید

دکلمه ایران من

۱,۱۴۶ بازديد
دکلمه شعر زیبا از استاد عباس شاهزیدی
گوینده : محمد ابراهیمی آشنا