شاعر

ما همه گم شده در نُت هاییم ...

دکلمه کورسوی مسیر

۱,۲۰۲ بازديد
شعر کورسوی مسیر شاعر و گوینده : محمد ابراهییمی آشنا
تهیه شده در استدیو رادیو سیاه سفید